Algemene voorwaarden winactie

Home » Algemene voorwaarden winactie

Deze winactie wordt georganiseerd door JBC-Agencies.
De actie begint op donderdag 12 januari 2023 om 10:00 en eindigt op zondag 15 januari 2023 om 17:00

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op de vakantiebeurs 2023 van 12 januari t/m 15 januari 2023 een kaartje met naam, email en telefoon nummer in de tombola hebt gegooid. Kaartjes waar niet akkoord gegaan is met de algemene voorwaarden kunnen niet meedoen met de winactie.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van JBC-Agencies, MinTur en andere partners zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post en live tijdens de vakantiebeurs.
 5. JBC-Agencies is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden alleen gedeeld met JBC-Agencies & MinTur, verder worden deze gegevens niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de JBC-Agencies nieuwsbrief.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De dagwinnaars (3 per dag op de dagen 12, 13, 14 & 15 januari) van een actie wordt gekozen door middel van het grabbelen van een kaartje uit de tombola. De dagwinnaars maken geen kans meer op de Jackpotprijs, die wordt getrokken op zondag 15 januari 2023.
 2. De winnaars van een actie krijgt persoonlijk bericht via het opgegeven email.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen 73 uur na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. De Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. JBC-Agencies kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 5. JBC-Agencies is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 6. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 7. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. JBC-Agencies is gerechtigd een andere winnaar te trekken.

Algemeen

1. JBC-Agencies heeft deze winactie opgesteld in overeenstemming met de regels uit de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
2. Eventuele kansspelbelasting is voor eigen rekening.
3. JBC-Agencies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
4. Deelnemer heeft het recht om JBC-Agencies te vragen zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen.
5. JBC-Agencies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit deze winactie.
6.Vragen, opmerkingen of klachten over de actie of deze Algemene voorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan: info@jbc-agencies.nl